Poštovane kolege,
molimo Vas da izmirite svoje obaveze u smislu uplate članarine za 2020. godinu u iznosu od 2.500,00 dinara. Radi evidencije potrebno je da kopiju uplatnice u elektronskom obliku pošaljete na email adresu sekretara Udruženja.

Broj računa Udruženja: 205-132113-91, Komercijalna banka a.d. Beograd

PREDSEDNIŠTVO UMFHS

Prof. dr Aleksandar Kiralj
(predsednik udruženja)
M: kiralj.aleksandar@gmail.com

dr Denis Brajković
(sekretar udruženja)
M: denis.brajkovic@gmail.com
T: +381 62 286878

Prof. dr Milovan Dimitrijević
(član predsedništva)
M: milovan.v.dimitrijevic@gmail.com
T: +381 66 8300632

Prof. dr Srboljub Stošić
(član predsedništva)
M: srbastosic@gmail.com

Prof. dr Dragan Krasić
(član predsedništva)
M: drkrasic@yahoo.com

Prof. dr Milan Petrović
(član predsedništva)
M: milan.petrovic@stomf.bg.ac.rs

dr Aleksandar Krstić
(član predsedništva)
M: krstichi@gmail.com

prim. dr Aleksandar Oroz
(član predsedništva)

dr Dubravka Miljuš
(član predsedništva)
M: dr.duda@sbb.rs

O nama

Ciljevi i zadaci Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije su stručno i naučno usavršavanje članova udruženja, članstvo i učešće u radu srodnih domaćih i međunarodnih udruženja i organizacija.

Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka u skladu sa Ustavom, zakonskim propisima.…

Članstvo

Podaci o članovima Udruženja,
Pristupnica Udruženju…

Kontakt

Kako nas kontaktirati…

Važna obaveštenja

50 godina Klinike za Maksilofacijlnu hirurgiju VMA

Sastanci udruženja

Stručni sastanak UMFHS

Izveštaji sa sastanaka

Naši prijatelji