Sastanak Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije

Sastanak Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije (29.05.2015)

Program:
12 h – Sednica Predsedništva
13 h – Početak sastanka:


  • 1. Pozdravna rec direktora Prof.dr Dragoš Stojanović
  • 2. 35.godina Maksilofacijalne hirirgije u KBC Zemun – Prim.dr A.Oroz
  • 3. Prikaz hospitalno lecenih bolesnika u Službi za Orl i MFH od osnivanja do danas- Prim.mr.sci.dr R.Poljovka
  • 4. Značaj komorbiditeta za preživljavanje bolesnika sa karcinomom usne šupljine – dr A.Krstić