Sastanak sekcije maksilofacijalnih hirurga SLD, 27.05.2016. NOVI SAD

Program sastanka:

12:00-12.15h skup učesnika
12:15-12:25h uvodna reč (prof dr A.Kiralj)
12:30-12:50h Retka oboljenja maksilofacijalne regije (prof. Dr A.Kiralj)
12:50-13:00h Prikaz slučaja (ass. dr A.Levakov)
13:00-13:15 Prikaz slučaja (prof. Dr N.Vučković)
13:15- koktel