Seminar: Multidisciplinarni pristup u lečenju malignih tumora usne duplje

Datum održavanja: 2. jun 2017.
Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19, Beograd
Preuzmite elektronsko obaveštenje u PDF formatu