Stručni sastanak UMFHS

Poštovani članovi Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije, obaveštavamo vas da će se stručni sastanak UMFHS održati 1.12.2023. u prostorijama Zdravstvenog centra u Zaječaru sa početkom u 11 časova.

Plan stručnog sastanka:

11:00 Predsedništvo UMFHS

12:00 Skupština UMFHS

13:00-14:00 Predavanja

13:00-13:15 dr Stanislava Bondžulić ”Maxillary swing approach”

13:15-13:30 dr Miloš Stojanović ”Infekcije glave i vrata – 15-godišnja komparativna  analiza lečenja”

13:30-13:45 dr Denis Brajković ”Prognostički faktori razvoja descendentnog  nekrotizirajućeg medijastinitisa kod infekcija dubokih prostora vrata”

13:45-14:00 dr Marko Lazić ”Bisphosphonate related osteonecrosis of the Jaw”

 

 

Srdačan pozdrav,
prof. dr Aleksndar Kiralj
predsednik udruženja

dr Denis Brajković
sekretar udruženja