Poštovani članovi udruženja UMFHS obaveštavamo Vas da će se simpozijum 50 godina Klinike za Maksilofacijlnu hirurgiju VMA odrzati 28.4. na Vojnomedicinskoj akademiji.

Skupština udruženja UMFHS će se održati istog dana u 17:45h nakon završetka programa simpozijuma.