Stručni sastanak UMFHS

Poštovani članovi Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije, obaveštavamo vas da će se stručni sastanak UMFHS održati 1.12.2023. u prostorijama Zdravstvenog centra u Zaječaru sa početkom u 11 časova.

Plan stručnog sastanka:

11:00 Predsedništvo UMFHS

12:00 Skupština UMFHS

13:00-14:00 Predavanja

13:00-13:15 dr Stanislava Bondžulić ”Maxillary swing approach”

13:15-13:30 dr Miloš Stojanović ”Infekcije glave i vrata – 15-godišnja komparativna  analiza lečenja”

13:30-13:45 dr Denis Brajković ”Prognostički faktori razvoja descendentnog  nekrotizirajućeg medijastinitisa kod infekcija dubokih prostora vrata”

13:45-14:00 dr Marko Lazić ”Bisphosphonate related osteonecrosis of the Jaw”

 

 

Srdačan pozdrav,
prof. dr Aleksndar Kiralj
predsednik udruženja

dr Denis Brajković
sekretar udruženja

50 godina Klinike za Maksilofacijlnu hirurgiju VMA

Sastanak predsedništva Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije

Poštovani članovi udruzenja,

Obaveštavamo Vas da će se u petak, 14.05.2021. godine, u Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju KC Vojvodine održati sastanak predsedništva Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije, sa početkom u 11 časova.

Sastanak Sekcije maksilofacijalnih hirurga Srpskog lekarskog društva i Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije

Drugi kongres SUOGIV

Sastanak Sekcije maksilofacijalnih hirurga SLD i UMFHS

Sedamnaesti Kongres stomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem