Zapisnik sa sastanka predsedništva Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije

Zapisnik sa sastanka predsedništva Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije

Izveštaj sa stručnog sastanka Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije

Zapisnik sa sastanka predsedništva Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije