50 godina Klinike za Maksilofacijlnu hirurgiju VMA

Drugi kongres SUOGIV

Sedamnaesti Kongres stomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem

Predavanje 08.05.2018.

Peti kongres Balkanskog udruženja maksilofacijalnih hirurga i Devetnaesti kongres Slovenačkog udruženja maksilofacijalnih i oralnih hirurga

Trideseti Svetski kongres Internacionalnog koledža za maksilofacijalnu hirurgiju

Datum održavanja: od 21. do 24. septembra 2017.
Mesto održavanja: Marriott Boston Long Wharf Hotel, 296 State Street, Boston, Massachusetts 02109, USA
Link> www.icmfs2017.com

Seminar: Multidisciplinarni pristup u lečenju malignih tumora usne duplje

Datum održavanja: 2. jun 2017.
Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19, Beograd
Preuzmite elektronsko obaveštenje u PDF formatu