Prof dr Vitomir Konstantinović

Datum rođenja:
1961-10-02
Mesto rođenja:
Beograd
Adresa stanovanja:
Jevrema Grujića 12 a
Telefon na poslu:
Telefon mobilni:
Email:
vskvita@sbb.rs
Datum diplomiranja:
1984-07-11
Mesto diplomiranja:
Beograd
Ime fakulteta:
Stomatološki fakultet
Datum specijalizacije:
1993-07-11
Mesto specijalizacije:
Beograd
Naziv ustanove u kojoj radi:
Klinika za Maksilofacijalnu hirurgiju, Stomatološki fakultet
Mesto ustanove u kojoj radi:
Beograd

Prof dr Srboljub Stošić

Datum rođenja:
1959-06-23
Mesto rođenja:
Vranje
Adresa stanovanja:
Krupanjska 5/5 11040 Beograd
Telefon na poslu:
0113608780
Telefon mobilni:
063273210
Email:
srbastosic@gmail.com
Datum diplomiranja:
1982-12-11
Mesto diplomiranja:
Beograd
Ime fakulteta:
Medicinski fakultet
Datum specijalizacije:
1989-09-07
Mesto specijalizacije:
Beograd
Naziv ustanove u kojoj radi:
Klinika za MFH, Vojnomedicinska akademija
Mesto ustanove u kojoj radi:
Beograd

Prof. dr Dragan Krasić

Datum rođenja:
1961-12-10
Mesto rođenja:
Leskovac
Adresa stanovanja:
Filipa Višnjića 6-10, 18000 Niš
Telefon na poslu:
0184536736
Telefon mobilni:
063460263
Email:
drkrasic@yahoo.com
Datum diplomiranja:
1986-11-21
Mesto diplomiranja:
Niš
Ime fakulteta:
Datum specijalizacije:
1993-12-15
Mesto specijalizacije:
Fakultet za stomatologiju, Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju Beograd
Naziv ustanove u kojoj radi:
Medicinski fakultet, Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju Niš
Mesto ustanove u kojoj radi:
Niš