Doc dr Milovan Dimitrijević

Datum rođenja:
1956-08-23
Mesto rođenja:
Beograd
Adresa stanovanja:
Požeška 150, Beograd
Telefon na poslu:
0112643694
Telefon mobilni:
0668300632
Email:
milovan.dimitrijevic@kcs.ac.rs
Datum diplomiranja:
1981-07-11
Mesto diplomiranja:
Medicinski fakultet, Beograd
Ime fakulteta:
Datum specijalizacije:
1990-07-11
Mesto specijalizacije:
Naziv ustanove u kojoj radi:
Klinika za ORL i MFH, Klinički centar Srbije
Mesto ustanove u kojoj radi:
Beograd