Doc dr Miroslav Ilić

Datum rođenja:
1965-02-01
Mesto rođenja:
Čačak
Adresa stanovanja:
Vojvođananskih brigada 20, Novi Sad
Telefon na poslu:
0214843858
Telefon mobilni:
021420527
Email:
mikimfh@nadlanu.com
Datum diplomiranja:
1988-08-26
Mesto diplomiranja:
Novi Sad
Ime fakulteta:
Datum specijalizacije:
1995-04-11
Mesto specijalizacije:
Novi Sad
Naziv ustanove u kojoj radi:
Klinički centar Vojvodine, Klinika za MFH
Mesto ustanove u kojoj radi:
Novi Sad