Dr Bojan Pejaković

Datum rođenja:
1973-02-14
Mesto rođenja:
Novi Sad
Adresa stanovanja:
Patrijarha Rajačića 20, Sremski Karlovci
Telefon na poslu:
Telefon mobilni:
Email:
bpejak@gmail.com
Datum diplomiranja:
1990-10-16
Mesto diplomiranja:
Novi Saf
Ime fakulteta:
Medicinski fakultet
Datum specijalizacije:
2006-12-01
Mesto specijalizacije:
Naziv ustanove u kojoj radi:
Mesto ustanove u kojoj radi: