Dr Borislav Markov

Datum rođenja:
1974-01-18
Mesto rođenja:
Beograd
Adresa stanovanja:
Miše Dimitrijevića 39, 21000 Novi Sad
Telefon na poslu:
Telefon mobilni:
Email:
markovmfh@gmail.com
Datum diplomiranja:
1940-09-11
Mesto diplomiranja:
Novi Sad
Ime fakulteta:
Datum specijalizacije:
2005-05-20
Mesto specijalizacije:
Medicinski fakultet Novi Sad
Naziv ustanove u kojoj radi:
Klinika za MF hirurgiju KC Vojvodine
Mesto ustanove u kojoj radi:
Novi Sad