Dr Dragi Marković

Datum rođenja:
1963-06-19
Mesto rođenja:
Ćuprija
Adresa stanovanja:
Živke Damnjanović 78,35230 Ćuprija
Telefon na poslu:
0641251444
Telefon mobilni:
035476046
Email:
drdragim@gmail.com
Datum diplomiranja:
1988-06-28
Mesto diplomiranja:
Beograd
Ime fakulteta:
Datum specijalizacije:
1994-12-16
Mesto specijalizacije:
Stomatološki fakultet, Klinika za MFH, Beograd
Naziv ustanove u kojoj radi:
pšta bolnica, Ćuprija
Mesto ustanove u kojoj radi:
Ćuprija