Dr Goran Lazović

Datum rođenja:
1957-02-03
Mesto rođenja:
Beograd
Adresa stanovanja:
Neznamog Junaka 19, Beograd
Telefon na poslu:
0113662283
Telefon mobilni:
0113675544
Email:
gglazovic@gmail.com
Datum diplomiranja:
1973-03-17
Mesto diplomiranja:
Beograd
Ime fakulteta:
Datum specijalizacije:
1992-02-05
Mesto specijalizacije:
Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu
Naziv ustanove u kojoj radi:
Klinički centar Srbije, Urgentni centar
Mesto ustanove u kojoj radi:
Beograd