Dr Goran Mileusnić

Datum rođenja:
1963-11-18
Mesto rođenja:
Čačak
Adresa stanovanja:
Omladinska 72, Čačak
Telefon na poslu:
032307063
Telefon mobilni:
032330311
Email:
missi@ptt.rs
Datum diplomiranja:
1989-07-11
Mesto diplomiranja:
Beograd
Ime fakulteta:
Datum specijalizacije:
2001-03-27
Mesto specijalizacije:
Stomatološki fakultet, Klinikaza MFH, Beograd
Naziv ustanove u kojoj radi:
YC Čačak
Mesto ustanove u kojoj radi:
Čačak