Dr Nasser Kasem

Datum rođenja:
1958-01-22
Mesto rođenja:
Sirija
Adresa stanovanja:
Alep, Sirija
Telefon na poslu:
+963212110261
Telefon mobilni:
Email:
drnasser95@yahoo.com
Datum diplomiranja:
1989-09-04
Mesto diplomiranja:
Beograd
Ime fakulteta:
Datum specijalizacije:
1993-09-16
Mesto specijalizacije:
Vojnomedicinska akademija, Beograd
Naziv ustanove u kojoj radi:
Mesto ustanove u kojoj radi: