Dr Predrag Jeremić

Datum rođenja:
1974-04-09
Mesto rođenja:
beograd
Adresa stanovanja:
Braće Srnić 17, 11000 Beograd
Telefon na poslu:
Telefon mobilni:
Email:
ajeremic@eunet.rs
Datum diplomiranja:
2000-03-11
Mesto diplomiranja:
Beograd
Ime fakulteta:
Datum specijalizacije:
2006-12-11
Mesto specijalizacije:
Klinika za ORL i MFH, Klinički centar Srbije, Beograd
Naziv ustanove u kojoj radi:
Klinika za ORL i MFH, Klinički centar Srbije,
Mesto ustanove u kojoj radi:
Beograd