Dr Pregrad Vitorović

Datum rođenja:
1966-05-07
Mesto rođenja:
Kraljevo
Adresa stanovanja:
Moše Pijade 12/5,
Telefon na poslu:
036301823
Telefon mobilni:
Email:
pegi_v@ptt.rs
Datum diplomiranja:
1993-07-11
Mesto diplomiranja:
Beograd
Ime fakulteta:
Datum specijalizacije:
2002-07-11
Mesto specijalizacije:
Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju VMA, Beograd
Naziv ustanove u kojoj radi:
ZC Studenica Kraljevo
Mesto ustanove u kojoj radi:
Kraljevo