Dr Sasa Jovic

Datum rođenja:
1971-11-08
Mesto rođenja:
Beograd
Adresa stanovanja:
Pariske komune 45, 11000 Beograd
Telefon na poslu:
Telefon mobilni:
Email:
sasajovic@sezampro.rs
Datum diplomiranja:
2002-03-13
Mesto diplomiranja:
Beograd
Ime fakulteta:
Datum specijalizacije:
2009-03-13
Mesto specijalizacije:
Vojnomedicinska akademija, Beograd
Naziv ustanove u kojoj radi:
Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju, Vojnomedicinska akademija
Mesto ustanove u kojoj radi:
Vojnomedicinska akademija