Dr Srđa Dedić

Datum rođenja:
1952-08-01
Mesto rođenja:
Beograd
Adresa stanovanja:
Beogradski kej 13, 21000 Novi Sad
Telefon na poslu:
0214843480
Telefon mobilni:
Email:
sergio.dedic@gmail.com
Datum diplomiranja:
1977-10-06
Mesto diplomiranja:
Beograd
Ime fakulteta:
Datum specijalizacije:
1986-07-11
Mesto specijalizacije:
Novi Sad
Naziv ustanove u kojoj radi:
Klinički centar Vojvodine, Klinika za MFH
Mesto ustanove u kojoj radi:
Novi Sad