dr Uroš Marjanović

Ime i prezime: Uroš Marjanović
Titula: dr
E-mail adresa: marjanovic.u@gmail.com
Datum rođenja: 1986-02-16
Mesto rođenja: Beograd
Adresa stanovanja: Vojvode Dragomira 31
Kontakt telefon:
Mobilni telefon: +381637734623
Datum diplomiranja: 2010-07-01
Mesto diplomiranja: Beograd
Naziv fakulteta: Stomatološki fakultet Beograd
Datum specijalizacije: 2020-07-15
Mesto specijalizacije: Kragujevac
Naziv ustanove u kojoj radite: Vojnomedicinska Akademija, Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju
Mesto ustanove u kojoj radite: Beograd