Miloš Zarev

Ime i prezime: Miloš Zarev
Titula: Dr, specijalista maksilofacijalne hirurgije
E-mail adresa: zarev.milos@gmail.com
Datum rođenja: 1988-07-01
Mesto rođenja: Paraćin
Adresa stanovanja: Studenička 50a/32, 18000 Niš
Kontakt telefon:
Mobilni telefon: 0695990252
Datum diplomiranja: 2012-12-28
Mesto diplomiranja: Niš
Naziv fakulteta: Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
Datum specijalizacije: 2022-10-21
Mesto specijalizacije: Niš
Naziv ustanove u kojoj radite: Klinika za dentalnu medicinu Niš – služba za maksilofacijalnu hirurgiju sa stacionarom
Mesto ustanove u kojoj radite: Niš