Prof. dr Dragan Krasić

Datum rođenja:
1961-12-10
Mesto rođenja:
Leskovac
Adresa stanovanja:
Filipa Višnjića 6-10, 18000 Niš
Telefon na poslu:
0184536736
Telefon mobilni:
063460263
Email:
drkrasic@yahoo.com
Datum diplomiranja:
1986-11-21
Mesto diplomiranja:
Niš
Ime fakulteta:
Datum specijalizacije:
1993-12-15
Mesto specijalizacije:
Fakultet za stomatologiju, Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju Beograd
Naziv ustanove u kojoj radi:
Medicinski fakultet, Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju Niš
Mesto ustanove u kojoj radi:
Niš