Prof dr Nebojša Jović

Datum rođenja:
1955-10-09
Mesto rođenja:
Beograd
Adresa stanovanja:
Pere Velimirovića 29
Telefon na poslu:
0112667144
Telefon mobilni:
Email:
brs@sezampro.rs
Datum diplomiranja:
1979-12-14
Mesto diplomiranja:
Beograd
Ime fakulteta:
Datum specijalizacije:
1989-09-09
Mesto specijalizacije:
Vojnomedicinska akademija
Naziv ustanove u kojoj radi:
Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju, Vojnomedicinska akademija
Mesto ustanove u kojoj radi:
beograd