Dvadeset četvrti Kongres Evropskog udruženja kranio-maksilofacijalne hirurgije