Poštovane kolege,
molimo Vas da izmirite svoje obaveze u smislu uplate članarine za 2020. godinu u iznosu od 2.500,00 dinara. Radi evidencije potrebno je da kopiju uplatnice u elektronskom obliku pošaljete na email adresu sekretara Udruženja.

Broj računa Udruženja: 205-132113-91, Komercijalna banka a.d. Beograd

PREDSEDNIŠTVO UMFHS

Prof. dr Aleksandar Kiralj
(predsednik udruženja)
M: kiralj.aleksandar@gmail.com

dr Denis Brajković
(sekretar udruženja)
M: denis.brajkovic@gmail.com
T: +381 62 286878

Prof. dr Milovan Dimitrijević
(član predsedništva)
M: milovan.v.dimitrijevic@gmail.com
T: +381 66 8300632

Prof. dr Srboljub Stošić
(član predsedništva)
M: srbastosic@gmail.com

Prof. dr Dragan Krasić
(član predsedništva)
M: drkrasic@yahoo.com

Prof. dr Milan Petrović
(član predsedništva)
M: milan.petrovic@stomf.bg.ac.rs

dr Aleksandar Krstić
(član predsedništva)
M: krstichi@gmail.com

prim. dr Aleksandar Oroz
(član predsedništva)

dr Dubravka Miljuš
(član predsedništva)
M: dr.duda@sbb.rs

Važna obaveštenja

50 godina Klinike za Maksilofacijlnu hirurgiju VMA

Sastanci udruženja

Stručni sastanak UMFHS

Izveštaji sa sastanaka

Naši prijatelji