ODLOŽEN STRUČNI SASTANAK NA MOKROJ GORI

Poštovane kolege,
Zbog vanredne situacije u našoj zemlji, Stručni sastanak Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije, planiran za 30.05.2014. na Mokroj Gori, se odlaže do daljeg.