Trideseti Svetski kongres Internacionalnog koledža za maksilofacijalnu hirurgiju

Datum održavanja: od 21. do 24. septembra 2017.
Mesto održavanja: Marriott Boston Long Wharf Hotel, 296 State Street, Boston, Massachusetts 02109, USA
Link> www.icmfs2017.com