Predstavnici u međunarodnim udruženjima


Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka u skladu sa Ustavom, zakonskim propisima.

D

Prof. dr Dragan Krasić

International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS)

S

Dr Slobodan Lončarević

International Koledge for Maxillofacial Surgery (ICMFS)

V

Prof dr Vitomir Konstantinović

European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS)




NaŠi prijatelji

  • BIT1
  • contratubex
  • akomed
  • KELO-COTE