Pristupnica


Ukoliko želite da postanete član našeg Udruženja molimo Vas da precizno popunite sledeća polja:


Vaše ime:

Vaše prezime:

Titula

Vaša e-mail adresa:

Datum rođenja:

Mesto rođenja:

Adresa stanovanja:

Kontakt telefon:

Mobilni telefon:

Datum diplomiranja:

Mesto diplomiranja:

Naziv fakulteta:

Datum specijalizacije:

Mesto specijalizacije:

Naziv ustanove u kojoj radite:

Mesto ustanove u kojoj radite:
NaŠi prijatelji

  • BIT1
  • contratubex
  • akomed
  • KELO-COTE