Drage koleginice i kolege,

Velika mi je čast da Vam u ime Organizacionog i Naučnog odbora poželim dobrodošlicu na XV Kongres maksilofacijalnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem koji će se održati u Novom Sadu od 27. do 29. oktobra 2022. godine.

Pored brojnih poteškoća uzrokovanih  pandemijom COVID-19 virusa Udruženje maksilofacijalnih hirurga Srbije uspelo je da održi vezu i pruži podršku svojim članovima. Na kongresu će učestvovati eminentni domaći i međunarodni predavači što će biti prilika za dragocenu razmenu iskustava i kreiranje novih kontakata. Pored maksilofacijalnih hrurga predviđeno ja da na kongresu učestvuju i specijalisti plastične i rekonstruktivne hirurgije, otorinolaringolozi, neurohirurzi, oftalmolozi i oralni hirurzi. U sklopu kongresa predviđen je predkongresni kurs osteosinteze namenjen specijalistima i specijalizantima maksilofacijalne hirurgije.

Želimo Vam uspešnu edukaciju na kongresu i prijatan boravak u Novom Sadu

Srdačno,

Prof. dr Aleksandar Kiralj,
Predsednik Kongresa

Poštovane kolege,
sa velikim zadovolјstvom vas obaveštavamo da će se 15. Kongres maksilofacijalnih hirurga Srbije , međunarodni kongres, održati od 27. do 29. oktobra u Etno kompleksu Vrdnička kula, u Vrdniku. Zdravstveni savet Srbije akreditovao je Kongres sa 10 KME bodova za pasivne slušaoce, 11 KME bodova za poster prezentacije, 13 KME bodova za usmene prezentacije, 15 KME bodova za predavače  (akreditacioni broj:  V-1695/22-II).

Pozivamo Vas, da pod istim uslovima kao i članovi udruženja, učestvujete, i da svojim prisustvom profesionalno pomognete održavanje ovog značajnog Kongresa maksilofacijalnih hirurga Srbije i celog Balkana.

Na zvaničnom sajtu Kongresa možete se registrovati i pogledati preliminarni naučni program  http://www.umfhs.rs/xv-kongres-maksilofacijalnih-hirurga-srbije-sa-medunarodnim-ucescem/

Srdačan pozdrav,
Udruženje Maksilofacijalnih hirurga Srbije

PREDSEDNIK KONGRESA

Prof. dr Aleksandar Kiralj

NAUČNI ODBOR

Predsednik: Prof. dr Vitomir S. Konstantinović

Prof. dr Dragan Krasić

Prof. dr Ružica Kozomara

Prof. dr Miroslav Vukadinović

Prof. dr Miroslav Ilić

Prof. dr Julio Acero

Dr Nicholas Kalavrezos

Prof. dr Manlio Galiie

Prof. dr Reha Kisnisci

Prof. dr Andrej Kansky

Prof. dr Vlado popovski

Prof. dr Ramazan Isufi

Prof. dr Christos Perisanidis

Prof. Dr Jelena Milašin

ORGANIZACIONI ODBOR

Predsednik:  Prof. dr Srboljub Stošić

Doc. dr Zoran Jezdić

Dr Aleksandar Oroz

Dr Benjamin Nalić

Dr Ivana Mijatov

Dr Saša Mijatov

Dr Denis Brajković

Dr Predrag Stanić

SEKRETARIJAT KONGRESA

Dr Denis Brajković

Dr Ivana MIjatov

PRELIMINARNI PROGRAM KONGRESA/
CONGRESS PRELIMINARY PROGRAM

Satnica/

Schedule

Tema/Topics Metod obuke*/

Type of lecture

Predavač

(Lecturer)

27.10.2022. četvrtak / thursday

15.00 – 17.00 Sponzorisana radionica „Osteosinteza mandibule“ KLS Martin i Medaleks d.o.o. Predavanja i praktičan rad na modelima / lectures and practicing on models Milovan Dimitrijević
17.00 – 17.15

Pauza / break

17.15 – 18.30 Radionica – Tehnika mini pločica (biomehanički principi, ostesintetske tehnike, materijali za osteosintezu) / Workshop – Mini plate technique (biomechanical principles, osteosynthetic techniques, osteosynthesis materials) Predavanja i praktičan rad na modelima / lectures and practicing on models Milovan Dimitrijević
19:00 Svečano otvaranje kongredsa Koktel dobrodošlice / Welcome coctail

28.10.2022. petak / friday

Onkologija/rekonstrukcija
Oncology/reconstruction

09.30 – 09.55 Savremeno hirurško lečenje karcinoma usne duplјe / Up-to-date surgical treatment of oral cavity carcinomas Predavanje / Lecture Klaus-Dietrich Wolff
09.55 -10.20 Oropharyngeal carcinoma arising from minor salivary gland:analysis of diagnostic and treatment modalities Predavanje / Lecture Vladimir Popovski
10.20 -10.45 Selective neck dissection necessary or not in patient with lower lip carcinoma T1 and T2 Predavanje / Lecture Mergime Prekazi Loxha
10.45 -11.10 Evolving concepts in the management of head and neck sarcomas Predavanje / Lecture Nicholas Kalavrezos
11.10-11.30 Diskusija / Discusion
11.30 -11.50 Kafe pauza / Coffee break
11.50 -12.15 Savremeno lečenje oralnog karcinoma / Contemporary treatment of oral cancer Predavanje / Lecture Christos Persianidis
12.15-12.40 Comprehensive management of Tumors of the Midface. From virtual planning to reconstruction. Predavanje / Lecture Julio Acero
12.40- 13.00 Surgical management of locally advanced oral cavity carcinoma with nonsurgical insight and future directions Predavanje / Lecture Saša Jović
13.00-13.20 Principi i novine u lečenju bolesnika sa oralnim karcinomom / Principles and innovations in the treatment of patients with oral cancer Predavanje / Lecture Ružica Kozomara
13.20-13.40 Disfagija kod malignih tumora glave i vrata / Dysphagia in malignant tumors of the head and neck Predavanje / Lecture Jelena Sotirović
13.40.-14.00 Diskusija / Discusion
14.00-14.45 Pauza za ručak / Lunch break
14.45-15.00 Metastatski tumori oralne lokalizacije / Metastatic tumors of oral localization Predavanje / Lecture Ivana Mijatov
15.00-15.15 Maligni mezenhimalni tumori glave i vrata. Naša iskustva u periodu od 2010 do 2021. / Malignant mesenchymal tumors of the head and neck. Our experiences in the period from 2010 to 2021. Predavanje / Lecture Miloš Trajković
15.15-15.40 Virtual surgical planning in Maxillofacial surgery/reconstruction Predavanje / Lecture Emil Dediol
15.40-16.00 Evaluation of the efficacy of in-house printing to manage maxillofacial defects in microvascular surgery Predavanje / Lecture Drago Jelovac
16.00-16.10 Diskusija / Discusion
16.10-16.15 Pauza / break
16.15-18.00 Usmene i poster prezentacije / Oral and poster presentations
20:30 Svečana večera / Gala dinner

29.10.2022. subota

Implantologija / Implantology

09.30-9.55 Retrograde Peri-implantitis: an evidence based approach Predavanje / Lecture Hani Salam
9.55- 10.20 Topic –„ Glabella Implant – An Advanced Oncology Tool“ Predavanje / Lecture Viek Gaur
10.20-10.50 Simple one-step implantology: No augmentations, no patient selection. Fixed teeth for everybody. Introduction into the work with the Corticobasal (R) implant Sponzorisano predavanje / Sponsored lecture Stefan Ihde
10.50-11.00 Diskusija / Discusion
11.00-11.15 Kafe pauza / Coffee break

Traumatologija / Kraniofacijalna hirurgija/
Traumatology /
Craniofacial surgery

11.15-11.35 Primena CAD CAM tehnologije u traumatološkoj i rekonstruktivnoj hirurgiji maksilofacijalne oblasti. Sopstveno iskustvo. / Employment of CAD CAM technology in trauma and reconstruction surgery of maxillofacial area. Own expirience Predavanje / Lecture Yan Vares
11.35-11.55 Maksilofacijalne povrede u Sloveniji / Maxilofacial injuries in Slovenia Predavanje / Lecture Andrej Kansky
11.55-12.20 Surgical Decompression in Thyroid Eye Disease: Guidelines and Current Evidence Predavanje / Lecture Manlio Galie
Riccaardo Thiegi
12.20-12.45 Hirurška korekcija nesindromske kraniosinostoze / Surgical Correction of Non-Syndromic Craniosynostosis Predavanje / Lecture Evengelos Kilipiris
12.45-13.05 Management of Orbital dystopia in Craniofacial deformities Snimlјeno predavanje / Prerecorded lecture S.M. Balaji
13.05-13.15 Diskusija / Discusion
13.15-14.00 Pauza za ručak /Lunch break

Rascepi

14.00-14.25 Management of congenital defects of lip and palate in the context of accompanying syndromes and anomalies Predavanje / Lecture Ramazan Isufi
14.25-14.50 Trends in Surgical Reconstruction of Primary Cleft Palate Predavanje / Lecture Reha Kisnisci
14.50-15.10 Izolovani rascep sekundarnog palatuma Radoje Simić
15.10-15.20 Diskusija / Discusion
15.20-15.30 Kafe pauza / Coffee break

Estetska/ortognatska hirurgija
Estetic / orthognathic surgery

15.30-15.55 The total platysma muscle transection, a solution to improve facelifts long-term outcomes in selected cases Snimlјeno predavanje / Prerecorded lecture Jean-Paul Meningaud
15.55-16.15 Combination of treads lifting, fat grafting and laser treatment Predavanje / Lecture Brankica Tepavčević
16.15-16.30 Surgical correction of mandibular prognathism Predavanje / Lecture Zoran Jezdić
16.30-16.50 BSSO technique in management of dento- maxillary anomaly Predavanje / Lecture Renato Isufi
16.50-17.10 Orthognathic Surgery Related Alterations of the Associated Structures of the Jaws Predavanje / Lecture Hakan Tuz
17.10-17.15 Diskusija / Discusion
17.15-18.15 Usmene i poster prezentacije /Oral and poster presentations

Spisak predavača koji su prihvatili poziv

Julio Acero, Spain

Manlio Galiie, Italy

APSTRAKT

Reha Kisnisci, Turkey

APSTRAKT

Andrej Kansky, Slovenia

APSTRAKT

Vlado Popovski, Northern Macedonia

APSTRAKT

Ramazan Isufi, Albania

Klaus Wolf, Germany

Stefan Ihde, Germany

Jean-Paul Meningaud, France

APSTRAKT

Dr Evangelos Klipiris, Greece

APSTRAKT

Dr Emil Dediol, Croatia

APSTRAKT

Dr Vivek Gaur, India

APSTRAKT

SM Balaji, India

APSTRAKT

Dr Mergime Prekazi-Loxha, Kosovo*

APSTRAKT

Drago Jelovac, Srbija

APSTRAKT

Saša Jović, Srbija

APSTRAKT

Miloš Trajković, Srbija

APSTRAKT

Dr Nicholas Kalavrezos, UK

Yan Vares, Ukraine

Hani Salam, Canada

APSTRAKT

Zoran Jezdic, Srbija

Ružica Kozomara, Srbija

Brankica Tepavčević, Srbija

Renato Jusufi, Albania

APSTRAKT

Ivana Mijatov, Srbija


  DaNe


  Da / YesNe / No


  LičnoSponzor


   jednokrevetnadvokrevetna


   LičnoSponzor

   Cene noćenja u hotelu Fruške terme:

   • Cena jednokrevetne sobe po noći po sobi, sa uključenim doručkom i boravišnom taksom iznosi 12.010,00 RSD
   • Cena dvokrevetne sobe po noći po sobi, sa uključenim doručkom i boravišnom taksom iznosi 14.120,00 RSD
   • Doplata za pansionski obrok iznosi 1.650,00 RSD

   Preporuka za smeštaj sa pristupačnijim cenama:

   Vila Sunčani breg, Vrdnik
   https://suncanibreg.info/
   Kontakt telefoni:  022 466 299; 060 3123 444

   Hotel Termal, Banja Vrdnik
   http://www.termal-vrdnik.com/banja/
   Kontakt telefoni: 022 465 819; 022 465 422; 069 755 727


    Usmena prezentacijaPoster